UPB Catedra de Telecomunicaţii ETTI

Proiect 3
(Grupele 444C , 441D )   

Disciplina Proiect 3 face parte din programa anului 4, semestrul 1, toate specializările si are 2 puncte de credit. Mai multe informaţii despre planul de învăţământ găsiţi aici

Punctajul disciplinei Proiect 3 este distribuit asfel:

Condiţia minimă pentru promovarea disciplinei Proiect 3 este realizarea proiectului.
Bibliografia si subiectele temelor de sinteza se gasesc aici 444C,441D


Consultaţii proiect

Consulaţiile pentru proiecte (Senzori radio, IoT, GNU radio, NS3, Matlab) se desfasoară (cele de simulare - cu laptopul studentului) în sala B210 după programul:

Alocarea temelor de proiect 3 se gaseste aici.

Pentru temele practice, proiectul DOAR in FORMAT ELECTRONIC (doc,docx) trebuie sa contina atit cerinta intermediara (descrierea teoretica generala a proiectului), cit si detalii teoretice / practice de impementare + codul sursa al partii practice si concluzii pentru imbunatatirea proiectului sau propuneri pentru alte scenarii relevante. Proiectele de simulare trebuie sa contina rezultate ale simularii + interpretarile studentului prvind aceste rezultate. Formal proiectul trebuie sa respecte aproximativ cerintele de la proiectul de licenta (sa aiba cuprins, lista scurta de acronime si bibliografie)

Pentru temele teoretice proiectul trebuie realizat DOAR in FORMAT ELECTRONIC.


Inapoi la pagina de start.